Torns de participació de sòcies actives

Plantilla Setmanal A : Dilluns 16:30 - 18:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal A : Dilluns 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal A : Dimecres 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal A : Dimecres 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal A : Dijous 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal A : Dissabte 12:30 - 14:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dilluns 17:00 - 19:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dimarts 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dimarts 18:30 - 20:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dimecres 09:00 - 11:00
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dimecres 18:30 - 20:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dijous 09:00 - 11:00
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dijous 18:30 - 20:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Divendres 09:00 - 11:00
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Divendres 11:30 - 13:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Divendres 16:30 - 18:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Divendres 18:30 - 20:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dissabte 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal B : Dissabte 12:30 - 14:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal C : Dilluns 16:30 - 18:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal C : Dilluns 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal C : Dimarts 09:00 - 11:00
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal C : Dimarts 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal C : Dimecres 09:00 - 11:00
full
Botiga
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal C : Dimecres 16:30 - 18:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal C : Dijous 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dilluns 16:30 - 18:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dilluns 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dimarts 09:00 - 11:00
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dimarts 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dimecres 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dimecres 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dijous 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dijous 18:30 - 20:30
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Divendres 09:00 - 11:00
full
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Divendres 11:30 - 13:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Divendres 16:30 - 18:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Divendres 18:30 - 20:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dissabte 09:00 - 11:00
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor
Plantilla Setmanal D : Dissabte 12:30 - 14:30
1 plaça(ces)
Fa falta un supervisor