Torns de participació de sòcies actives

Plantilla Setmanal A : Dimarts 08:45 - 10:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimarts 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimarts 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimarts 17:15 - 20:15
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimarts 18:30 - 20:30
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimecres 08:45 - 10:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimecres 11:45 - 13:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimecres 16:15 - 18:15
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimecres 17:15 - 20:15
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dimecres 18:30 - 20:30
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dijous 08:45 - 10:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dijous 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dijous 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dijous 17:15 - 20:15
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dijous 19:30 - 20:30
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Divendres 08:45 - 10:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Divendres 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Divendres 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Divendres 18:30 - 20:30
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dissabte 08:15 - 10:15
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Dissabte 12:45 - 14:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal A : Diumenge 09:00 - 23:00
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dilluns 17:00 - 18:30
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimarts 08:45 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimarts 11:45 - 13:45
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimarts 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimarts 18:30 - 20:30
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimecres 08:45 - 10:45
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimecres 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimecres 16:15 - 18:15
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimecres 17:00 - 19:00
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dimecres 18:30 - 20:30
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dijous 08:45 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dijous 11:45 - 13:45
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dijous 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dijous 18:30 - 20:30
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Divendres 08:45 - 10:45
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Divendres 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Divendres 16:15 - 18:15
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Divendres 18:30 - 20:30
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dissabte 08:15 - 10:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dissabte 12:15 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dissabte 12:45 - 14:45
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dissabte 17:45 - 19:15
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Dissabte 19:15 - 20:45
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal B : Diumenge 09:00 - 23:00
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dilluns 17:00 - 19:00
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dilluns 18:30 - 20:30
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dimarts 08:45 - 10:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dimarts 11:45 - 13:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dimarts 18:45 - 20:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dimecres 08:45 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dimecres 08:45 - 10:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dimecres 16:15 - 18:15
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dimecres 18:30 - 20:30
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dijous 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Divendres 09:15 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Divendres 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Divendres 16:15 - 20:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal C : Dissabte 08:45 - 10:45
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimarts 08:45 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimarts 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimarts 16:15 - 18:15
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimarts 18:30 - 20:30
full
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimecres 08:45 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimecres 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimecres 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dimecres 18:30 - 20:30
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dijous 08:45 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dijous 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dijous 16:15 - 18:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dijous 18:30 - 20:30
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Divendres 08:45 - 10:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Divendres 11:45 - 13:45
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Divendres 16:15 - 18:15
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Divendres 18:30 - 20:30
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dissabte 08:15 - 10:15
1 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Dissabte 12:45 - 14:45
2 space(s)
Need Super Co-operator
Plantilla Setmanal D : Diumenge 09:00 - 23:00
1 space(s)
Need Super Co-operator