Fes-te sòcia de la cooperativa!Dada d’interès per poder realitzar el Balanç Social de la XES.

Número de Compte Bancari Internacional (Exemple IBAN: ES11 2222 3333 4444 5555 6666). Aquest compte corrent ens servirà per girar-te les quotes mensuals en cas que no esdevinguis sòcia activa).


He llegit i accepto els estatuts de La Feixa SCCL.

He lleído y acepto la política de privacidad según la LOPDGDD.